வினோ டெல் பியர்ஸோ, உலகின் பேஷன் தோற்றத்தின் தலைவிதி

ஸ்பானிஷ் Bierzo ஒயின்கள் உலகளவில் தேவை அதிகரித்து வருகின்றன, மற்றும் தலைப்பு என்கிறார் ஒரு பற்று அல்ல. Mencía திராட்சை முனையங்கள் தலைமுறைகளாக அவர்கள் பொக்கிஷமாக எவ்வளவு தெரியுமா அடிப்படையில் இது சம்பாதித்து. வினோஸ் டெல் பியர்சோ சராசரியாக தீவிரமடைந்ததாக இருக்கிறது வாசிப்பு தொடர்ந்து